Aanmelden nieuwe leerlingen

Houd scholenwijzer.denhaag.nl in de gaten voor actuele COVID-19 informatie met betrekking tot het aanmelden op de basisschool in Den Haag.

Vragen? Stuur een e-mail naar ouders@aanmeldenpo.nl
Wanneer aanmelden?  
                                                             
Wij nemen per schooljaar 60 nieuwe 4-jarigen aan.

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u in de eerste week van het kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd door de gemeente Den Haag. Mocht u geen brief hebben ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar ouders@aanmeldenpo.nl

Kinderen geboren op:            Ontvangen brief van de gemeente:
01-07-'18 t/m 30-09-'18         1e week juli '21
01-10-'18 t/m 31-12-'18         1e week oktober '21
01-01-'19 t/m 31-03-'19         1e week januari '22
01-04-'19 t/m 30-06-'19         1e week april '22
01-07-'19 t/m 30-09-'19         1e week juli '22
01-10-'19 t/m 31-12-'19         1e week oktober '22

Als u na het lezen van alle informatie op onze website interesse heeft in onze school voor uw kind, geven wij u vanaf dit moment graag de gelegenheid eens rond te komen kijken. Maakt u daarvoor een afspraak met de directeur, die dan ook tijd vrijmaakt voor een gesprek.
U kunt hiervoor contact opnemen met Sonja Schipper.
Dinsdag, donderdag of vrijdag van 08.00-16.30 uur of een mail sturen naar info@mslv.nl 

Indien uw kind geboren is tussen 01-07-2018 en 30-09-2018 én u heeft een kennismakingsgesprek met de directeur gevoerd, dan kunt u uw kind aanmelden van 16 t/m 30 september 2021. Wij ontvangen het aanmeldformulier persoonlijk, digitaal (info@mslv.nl) of via de post (Cicerostrook 1, 2493 ZL, Den Haag). Donderdag 30 september 2021 dienen alle aanmeldformulieren in ons bezit te zijn. Denkt u hieraan als u het formulier via de post verstuurt?
 
Ter controle ontvangen wij graag een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind (officiële eerste voornaam en geboortedatum). Direct na controle zullen wij de kopie vernietigen. Volgt u hierbij onderstaande richtlijnen vanuit de rijksoverheid:  
Veilige kopie identiteitsbewijs
Geeft u een kopie identiteitsbewijs af? Help dan misbruik van uw identiteitsgegevens voorkomen. U moet bijvoorbeeld uw burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:
  • Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf op de kopie voor welke instantie van welk product de kopie is bedoeld.
  • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

U kunt aanmelden in de volgende perioden:
 
 
Uw kind wordt 3 jaar in de periode:
 
Meld uw kind aan in de periode:
 Antwoord op aanmelding:

Aanmeldperiode 4
 

01-07-2021 t/m 30-09-2021

16 september t/m 30 september 2021

15 oktober 2021

Aanmeldperiode 1
 
01-10-2021 t/m 31-12-2021

20 december 2021 t/m 14 januari 2022

28 januari 2022

Aanmeldperiode 2
 
01-01-2022 t/m 31-03-2022

21 maart t/m 1 april 2022


15 april 2022
 

Aanmeldperiode 3 én 4
 
01-04-2022 t/m 30-09-2022 12 t/m 30 september 2022 14 oktober 2022


Buiten deze perioden kunt u uw kind niet bij een Haagse school aanmelden.

U kunt het aanmeldformulier persoonlijk bij onze administratie inleveren tijdens de aanmeldperiode.

Voorrangsregels

  1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
  2. U werkt zelf op onze school
  3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk De Vuurtoren, kindcentrum Vlietkinderen

Voor meer informatie kunt u kijken op de scholenwijzer po van de gemeente Den Haag
 

Contactinformatie

Neem contact op