Aanmelden nieuwe leerlingen

Wanneer aanmelden?  
                                                             
Wij nemen per schooljaar 60 nieuwe 4-jarigen aan.
Omdat we in periode 1 en periode 3 veel broertjes en zusjes verwachten, is de verdeling voor het aanmeldjaar 2022-2023 als volgt:
AML1: 17 kinderen
AML2: 13 kinderen
ALM3: 17 kinderen
ALM4: 13 kinderen

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u in de eerste week van het kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd door de gemeente Den Haag. Mocht u geen brief hebben ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar ouders@aanmeldenpo.nl

Kinderen geboren op:            Ontvangen brief van de gemeente:
01-10-'19 t/m 31-12-'19         1e week oktober '22
01-01-'20 t/m 31-03-'20         1e week januari '23
01-04-'20 t/m 30-06-'20         1e week april '23
01-07-'20 t/m 30-09-'20         1e week juli '23
01-10-'20 t/m 31-12-'20         1e week oktober '23

Als u na het lezen van alle informatie op onze website interesse heeft in onze school voor uw kind, geven wij u vanaf dit moment graag de gelegenheid eens rond te komen kijken. Maakt u daarvoor een afspraak met de directeur, die dan ook tijd vrijmaakt voor een gesprek.
U kunt hiervoor contact opnemen met Sonja Schipper.
Dinsdag, donderdag of vrijdag van 08.00-16.30 uur of een mail sturen naar info@mslv.nl 
 
Ter controle ontvangen wij graag een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind (officiële eerste voornaam en geboortedatum). Direct na controle zullen wij de kopie vernietigen. Volgt u hierbij onderstaande richtlijnen vanuit de rijksoverheid:  
Veilige kopie identiteitsbewijs
Geeft u een kopie identiteitsbewijs af? Help dan misbruik van uw identiteitsgegevens voorkomen. U moet bijvoorbeeld uw burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:
  • Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf op de kopie voor welke instantie van welk product de kopie is bedoeld.
  • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

U kunt aanmelden (na een gesprek met de directeur) in de volgende perioden:
 
 
Uw kind wordt 3 jaar in de periode:
 
Meld uw kind aan in de periode:
 Antwoord op aanmelding:
Aanmeldperiode 1
 
01-10-2022 t/m 31-12-2022 19 december 2022 t/m 13 januari 2023 27 januari 2023
 
Aanmeldperiode 2
 
01-01-2023 t/m 31-03-2023 20 t/m 31 maart 2023 15 april 2023
Aanmeldperiode 3 én 4
 
01-04-2023 t/m 30-09-2023 11 t/m 30 september 2023 13 oktober 2023
Aanmeldperiode 1
 
01-10-2023 t/m 31-12-2023 18 december 2023 t/m 12 januari 2024 28 januari 2024


Buiten deze perioden kunt u uw kind niet bij een Haagse school aanmelden.

U kunt het aanmeldformulier persoonlijk bij onze administratie inleveren tijdens de aanmeldperiode.
 

Voorrangsregels

  1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
  2. U werkt zelf op onze school
  3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk De Vuurtoren, kindcentrum Vlietkinderen

Voor meer informatie kunt u kijken op de scholenwijzer po van de gemeente Den Haag
 

Contactinformatie

Neem contact op