Deurbeleid

Eigenlijk is iedereen het er wel over eens, dat een basisschool niet zomaar voor iedereen toegankelijk hoort te zijn. Toch is het bijna ondoenlijk, om de deuren bij ons op school gesloten te houden en zicht te houden op wie er binnen komt. Dit komt grotendeels, omdat we vriendelijk en gastvrij willen zijn. Daardoor doen kinderen of collega's vaak de deur open voor bezoekers, hoewel ze soms niet weten wie die bezoeker is of wat hij komt doen.

Als een bezoeker aanbelt, kan de conciërge of de administratrice op afstand de deur openen, nadat de bezoeker zich bekend heeft gemaakt. Dit is voor ons en vooral voor de kinderen een veilig idee.
Ongetwijfeld bent u het met ons eens, dat veiligheid altijd voorop moet staan, dus wilt u in het vervolg pas nadat u heeft aangebeld naar binnen gaan. Er wordt in principe niet open gedaan, ook niet als er toevallig een collega of een kind binnen in de hal voorbij loopt.

Contactinformatie

Neem contact op