Ouderparticipatie 2021-2022


Formulier ouderparticipatie - schooljaar 2021/2022
.
.

Bovengenoemde ouder(s) heeft (hebben) belangstelling voor de volgende vormen van ouderparticipatie:

Let op!
Onderstaande gaat over extra overblijven, niet over een voorkeursdag voor het overblijven in de klas van uw kind.

 

Overblijfpool: Voor het vrijwillig overnemen van overblijfbeurten tegen een vergoeding van € 12,50 per keer. U kunt aangeven op welke dagen u wilt/kunt overblijven.

Voor vragen: or@mslv.nl
Tussentijds aanmelden, afmelden of wijzigingen doorgeven kan via i.bosch@mslv.nl
 
Omdat kinderen in een nieuw schooljaar van klas kunnen wisselen of van school gaan, wordt de overblijfpool aan het eind van het schooljaar leeggemaakt. U dient zich dus elk jaar opnieuw op te geven.

Meewerken aan de verkeersveiligheid rondom de school, bijvoorbeeld als klaarover.
 

Hand- en spandiensten rond de kinderboekenweek.
Onder andere de kinderboekenmarkt op woensdagmiddag na school.
 

Een ochtend per week of per twee weken de schoolbibliotheek bemannen van 08.30-10.00 uur

Hand- en spandiensten in de decembermaand rond de sint-en/of kerstvieringen.
 

Een paar keer per jaar klus- en reparatiewerkzaamheden binnen de school uitvoeren.
 

Een paar keer per jaar, soms samen met de klussengroep, wat extra schoonmaak- en/of opruimklusjes doen.
 

Assistentie bij de jaarlijkse sportdag en/of bij diverse andere sportactiviteiten.
 

Elke eerste schooldag na de vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
 

Functie in de medezeggenschapsraad, een wettelijk verplicht inspraakorgaan.
 

Het coördineren en het verlenen van hand-en spandiensten en ondersteuning bieden door middel van uitvoerende activiteiten bij allerlei festiviteiten en sportdagen
Natuur, Wetenschap en Technologie (NWT)
Heeft u een bepaalde expertise op het gebied van Natuur, Wetenschap & Technologie (NWT)?
 

Het helpen van groepjes kinderen in het kader van technisch onderwijs.
 

Zou u een workshop aan een aantal kinderen willen geven op het gebied van uw expertise?
 

Zout strooien en het sneeuwvrij maken van het schoolplein bij winterse omstandigheden (voor schooltijd)
 

Onder schooltijd, samen met een groepje leerlingen, het groene gedeelte van het schoolplein onderhouden.

 

Helpen bij de voorbereiding en op de avond zelf van het afscheid van groep 8.
 

Meedenken over het inzetten van sociale media voor onze school.

Meedenken over een te organiseren ouderavond.
 

Op regelmatige basis lezen met kinderen.

Op regelmatige basis helpen met rekenactiviteiten.

De activiteiten die door u zijn ingevuld worden doorgegeven aan de ouderraad. U wordt benaderd op het moment dat er behoefte is aan de door u aangeboden diensten.

* Verplichte velden

Contactinformatie

Neem contact op