Samenwerking Pabo Hogeschool Leiden

07-03-2019
Vanaf vandaag is er een officiële samenwerking tussen de Pabo van de Hogeschool Leiden en de beide scholen van MSVR. Opleidingsmanager Ellie van der Geest en Maarten Stuifbergen tekenden gisteren het convenant, waarmee een formele intentie op papier staat om nauwer samen te werken in het gezamenlijk opleiden van studenten. 

Genoeg bekwame leraren opleiden is een belangrijke stap in het terugdringen van het lerarentekort. Wij vinden dat het opleiden van leraren voor de toekomst niet alleen de taak is van de Pabo’s, maar wij voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Verder is het waardevol voor toekomstige leraren om kennis te maken met een moderne montessorischool. 

De komende twee jaar zullen er verschillende studenten stage lopen van HS Leiden die hebben gekozen voor de flexibele deeltijd van de Pabo. Deze opleidingsvariant is uitsluitend voor studenten die al een HBO- of WO- diploma op zak hebben en die zich om willen laten scholen tot leraar. Wij denken dat de ervaring en al opgedane bagage goed van pas komt op een montessorischool. 
We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. 

Contactinformatie

Neem contact op