Actuele informatie over het lerarentekort op onze school

07-06-2019
Beste ouders / verzorgers,

De afgelopen maanden heeft u veel kunnen lezen over het toenemende lerarentekort in Nederland. De afgelopen jaren zijn er in Nederland te weinig leraren bijgekomen om het gat van leraren die met pensioen gaan te compenseren. Tegelijkertijd wordt er een maatschappelijke dialoog gevoerd over hoe het beroep van leraar basisonderwijs is ingericht.  
Op 15 maart jl. heeft een collectieve onderwijsstaking plaatsgevonden die een vervolg was op een serie estafettestakingen, georganiseerd door de bonden in samenwerking met de actiegroep ‘PO in actie’. Deze acties krijgen iedere keer veel media-aandacht en dit zorgt ervoor dat het maatschappelijke debat over het lerarentekort levend blijft. 

Omdat het lerarentekort een complex vraagstuk is en er veel mensen op verschillende manieren bij betrokken zijn, lijkt het ons goed om u mee te nemen in hoe wij hier als school naar kijken, wat we tot nu gedaan hebben en welke uitdagingen voor ons liggen. 

Al vanaf de oprichting van de school wordt veel aandacht besteed aan de werving en selectie van nieuw personeel en de professionele ontwikkeling van teamleden. Het team van leraren en ondersteuning heeft de grootste impact op de kwaliteit van het onderwijs op onze school. 
Het lerarentekort is het hardst voelbaar in de regio’s rond de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht). Veel scholen in die regio’s hebben al drastische maatregelen moeten nemen vanwege een tekort aan leraren. Wij hebben als Haagse basisschool sinds dit schooljaar ook concreet moeite om nieuw, kwalitatief hoogstaand personeel aan te trekken. Waarbij we vroeger vele reacties ontvingen op een vacature, is de respons nu steeds magerder. Het afgelopen jaar hebben we regelmatig een lerarentekort opgelost, doordat parttime leraren extra zijn gaan werken. Dit is iedere keer een tijdelijke oplossing, die een negatieve invloed heeft op de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van de betreffende collega die zich extra inzet voor de school en die het structurele probleem van het lerarentekort op de langere termijn niet oplost. 

We hebben de bovenstaande problematiek uitgebreid met het bestuur, het team en de MR besproken en hebben verschillende acties ingezet.
De stakingen van de afgelopen drie jaar hebben we iedere keer vooraf besproken in team- en bouwvergaderingen. De positie van de leraar hebben we als team onderzocht vanuit het project Onderwijsharten (www.onderwijsharten.nl). 
Sinds dit kalenderjaar hebben we een nieuw logo, huisstijl en website en delen we gebeurtenissen waar we trots op zijn op sociale media, waaronder het mooie filmpje waarin onze kinderen haarfijn aangeven naar welke juf of meester we op zoek zijn.
We zijn vanuit preventief oogpunt, samen met de Montessorischool in Voorburg, een samenwerking gestart met Hogeschool Leiden, waarbij we gezamenlijk leraren opleiden die wellicht onze collega’s zouden kunnen worden in de nabije toekomst. 
Niettegenstaande alle bovenstaande acties merken we dat het lerarentekort bij ons op school steeds duidelijker voelbaar wordt. 
Dankzij de extra inspanningen en betrokkenheid van ons team bij de school hebben we nog niet hoeven besluiten om klassen naar huis te sturen, een klas op te heffen of om – wat inmiddels ook op scholen gebeurt – onbevoegde leraren in te schakelen. Doordat het lerarentekort exponentieel toeneemt is het onzeker of we dat zo kunnen houden. 


Wij hopen u enig inzicht te hebben gegeven in wat we tot nu gedaan hebben en welke uitdagingen voor ons liggen als gevolg van het lerarentekort. We horen het graag als u goede initiatieven en ideeën heeft, die kunnen bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen waar we door het lerarentekort momenteel mee geconfronteerd worden. 
We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied. 

Met vriendelijke groet,


Bianca Boutestijn
Maarten Stuifbergen 

 

Contactinformatie

Neem contact op