Overblijven

Op onze school werken we met een continurooster.

Ooit is de ononderbroken schooldag met overblijven ontstaan omdat Montessorischolen een regiofunctie hadden. Inmiddels wordt meer en meer ervaren dat ook vanuit pedagogisch opzicht de keuze voor een volledige en ononderbroken schooldagprogramma belangrijk is voor de eenheid van sfeer, rust en stabiliteit in een tijd waarin meestal beide ouders werken.
De school heeft een opvoedkundige taak waarbij kinderen leren met elkaar rekening te houden en op elkaar te wachten. Net zoals dat gebeurt tijdens de gezamenlijke lunch.

De groepsleraar en de ouders werken samen om het overblijven tot een succes te maken.
Alle kinderen eten op school, onder leiding van de eigen leraar. Het buitenspelen wordt begeleid door een vaste overblijfcoördinator en de ouders, die bij toerbeurt volgens een vooraf opgesteld rooster pleinwacht lopen. In het algemeen komt dit neer op 6 tot 7 keer per jaar, afhankelijk van het aantal kinderen in een klas. 

De kinderen eten, spelen, werken samen en krijgen zo te maken met uiteenlopende sociale leerervaringen.

Meer informatie over de overblijf is voor onze eigen ouders te vinden in de schoolapp.
Cookie instellingen