Missie & Visie

Missie

Onze school stelt zich tot taak door middel van geplande leersituaties in een voorbereide omgeving zodanige vormings- en opvoedingssituaties te scheppen dat de haar toevertrouwde leerlingen naar eigen aanleg en mogelijkheden de basis kunnen leggen voor een ontwikkeling naar volwassenheid. De school put haar mogelijkheden uit de mensen (leerlingen, personeel, ouders) die haar maken, met hun talenten en hun beperkingen. De school wordt geleid vanuit de gedachte dat mensen bereid zijn het beste uit zichzelf te halen wanneer zij verantwoordelijk zijn voor de taken waarvoor zij zijn gesteld en medeverantwoordelijk zijn voor het functioneren van de totale schoolgemeenschap.

Visie

Wij zijn allen verbonden met de wereld om ons heen die steeds complexer wordt. De ontwikkelingen hierin gaan zo snel dat het steeds nieuwe eisen stelt aan jonge mensen. Andere tijden dwingen ons tot andere manieren van denken. Kinderen moeten om kunnen gaan met datgene wat we de komende jaren kunnen verwachten en met de ontwikkelingen die we nu nog niet kunnen voorspellen. Ze moeten over vaardigheden beschikken die hen in staat stelt om op een positieve en waardevolle manier bij te kunnen dragen aan de maatschappij van morgen.

Het groeiproces dat naar volwassenheid leidt, zien wij als een reis. Niet ieder kind maakt dezelfde reis. Waar het ene kind gebaat is bij een vooraf uitgestippeld reisplan, heeft het andere kind behoefte om zelf zijn reis te plannen. Het ene kind gaat naar de andere kant van de wereld, terwijl het andere dicht bij huis blijft. 
Tijdens de reis ontstaan er bewust of onbewust allerlei situaties, die bijdragen tot de ontwikkeling van het kind. De reis zorgt niet alleen voor de overdracht van basiskennis en basisvaardigheden, maar ook voor de vorming van verantwoordelijk gedrag. 
Cookie instellingen