Veiligheid

De school vindt het van het grootste belang om een veilig klimaat voor personeel, kinderen en ouders te bieden. In het schoolgebouw en op het schoolterrein wordt iedere vorm van verbaal en fysiek geweld, agressie en seksuele intimidatie door personeel, kinderen en ouders niet getolereerd. Bij melding hiervan wordt het protocol gevolgd zoals opgenomen in het Veiligheidsplan.
Cookie instellingen