Zorg

Op onze school vinden wij dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel wordt nader omschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven. 

Voor leerlingen bij ons op school die extra zorg behoeven is een zorgtraject vastgelegd. Het zorgtraject is een stappenplan bij het signaleren van leer en/of gedragsproblemen.

Meer hierover kunt u lezen in onze zorgbrochure.
Deze brochure is voor onze ouders te vinden in de schoolapp.
Cookie instellingen