Aanmelden

Wanneer aanmelden?

Wij nemen dit schooljaar 68 nieuwe 3-jarigen aan.
Het huidige aanmeldjaar is bedoeld voor kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2020 en 30 september 2021. 

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2020 dan zijn de aanmeldperioden helaas verstreken. U kunt contact met ons opnemen om te vragen of wij nog plek hebben voor uw kind.

De verdeling van het huidige aanmeldjaar als volgt:

AML1: 17 kinderen
AML2: 17 kinderen
ALM3: 17 kinderen
ALM4: 17 kinderen

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u in de eerste week van het kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd door de gemeente Den Haag. Mocht u geen brief hebben ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar ouders@aanmeldenpo.nl
 
Kinderen geboren op:    Ontvangen brief van de gemeente:
01-04-'21 t/m 30-06-'21   1e week april '24
01-07-'21 t/m 30-09-'21   1e week juli '24
01-10-'21 t/m 31-12-'21   1e week oktober '24
01-01-'22 t/m 31-03-22   1e week januari '25
01-04-'22 t/m 30-06-'22   1e week april '25
01-07-'22 t/m 30-09-'22   1e week juli '25
01-10-'22 t/m 31-12-'22   1e week oktober '25

Als u na het lezen van alle informatie op onze website interesse heeft in onze school voor uw kind, geven wij u vanaf dit moment graag de gelegenheid eens rond te komen kijken. Maakt u daarvoor een afspraak met de directeur, die dan ook tijd vrijmaakt voor een gesprek.
U kunt hiervoor contact opnemen met Sonja Schipper.
Maandag, woensdag t/m vrijdag van 08.00-16.30 uur of een mail sturen naar info@mslv.nl
 
Ter controle ontvangen wij graag een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind (officiële eerste voornaam en geboortedatum). Direct na controle zullen wij de kopie vernietigen. Volgt u hierbij onderstaande richtlijnen vanuit de rijksoverheid: Veilige kopie identiteitsbewijs
Geeft u een kopie identiteitsbewijs af? Help dan misbruik van uw identiteitsgegevens voorkomen. U moet bijvoorbeeld uw burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:
  • Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf op de kopie voor welke instantie van welk product de kopie is bedoeld.
  • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.
U kunt aanmelden (na een gesprek met de directeur) in de volgende perioden:
 
  Uw kind wordt 3 jaar in de periode: Meld uw kind aan in de periode: Antwoord op aanmelding:
Aanmeldperiode 1 01-10-2023 t/m 31-12-2023 18 december 2023 t/m 12 januari 2024 26 januari 2024
Aanmeldperiode 2 01-01-2024 t/m 31-03-2024 15 maart t/m 2 april 2024 12 april 2024
Aanmeldperiode 3 01-04-2024 t/m 30-06-2024 10 juni t/m 1 juli 2024 11 juli 2024
Aanmeldperiode 4 01-07-2024 t/m 30-09-2024 16 t/m 30 september 2024 11 oktober 2024


Buiten deze perioden kunt u uw kind niet bij een Haagse school aanmelden.

U kunt het aanmeldformulier persoonlijk bij onze administratie inleveren tijdens de aanmeldperiode.
Via deze link kunt u het aanmeldformulier digitaal invullen. Vervolgens zult het aanmeldformulier moeten printen en ondertekenenen. 

Voorrangsregels

  1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
  2. U werkt zelf op onze school
  3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk De Vuurtoren, kindcentrum Vlietkinderen
Voor meer informatie kunt u kijken op de scholenwijzer po van de gemeente Den Haag
Cookie instellingen