Klachtenregeling

Klachten over school, hoe los je ze op? De basis voor het goed omgaan met klachten is de Klachtenregeling van de stichting. In de  klachtenregeling staat bij wie de klager zijn klacht kan indienen, wie de klager kan ondersteunen bij het indienen van de klacht en via welke procedure de klacht door het bestuur wordt behandeld.

U kunt de klachtenregeling vinden via de website van ons bestuur.
Cookie instellingen