Ouderbijdrage

Om een aantal bijzondere voorzieningen op onze school te kunnen realiseren, vragen wij een vrijwillige bijdrage van ouders.
Deze voorzieningen zijn op initiatief van ouders ingezet en bedoeld om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen. 


Brief vrijwillige ouderbijdrage
Cookie instellingen