Vaklessen

Zowel de leraren als de ouders, hechten grote waarde aan een brede opvoeding en ontwikkeling. Met name de fysieke en cultureel-maatschappelijke opvoeding spelen een belangrijke rol rondom het reguliere lesprogramma van de leerlingen.
Vanuit deze visie is het vanzelfsprekend dat vakleraren zijn aangetrokken om de leerkrachten te ondersteunen op het gebied van lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, muziek en dans.

Beeldende vorming

Onze vakdocent beeldende vorming verzorgt volgens een jaarplanning lessen in het gebruik van allerlei technieken, materialen en gereedschappen. De lessen worden volgens een rooster gegeven aan alle bouwen, waarbij ruimte is voor projectmatig werken en speciale activiteiten. In de eigen groep kunnen de kinderen de verworven vaardigheden naar eigen keuze toepassen.

Voor de lessen beeldende vorming is er een speciaal ingericht lokaal waarin gereedschappen en materialen zodanig zijn gerangschikt, dat de leerlingen hier zelf hun benodigdheden kunnen vinden.
Het lokaal is veilig ingericht, en nodigt het kind uit tot het nemen van eigen initiatieven.

Voor de lessen is het noodzakelijk dat de kinderen een schort dragen.
Zij dienen dit zelf van huis mee te nemen.
De schorten worden gedurende het schooljaar in de klas bewaard.

Dansante vorming

De docente voor dansante vorming geeft ondersteuning bij danslessen aan alle groepen bij ons op school.
Dansante vorming is een proces, waarbij inleving en creativiteit van de leerling worden gestimuleerd. De activiteiten dragen bij aan de mogelijkheden van leerlingen om ervaringen, belevingen, ideeën, gevoelens, situaties en gebeurtenissen te uiten en vorm te geven. Basale vaardigheden als dansacties, gebruik van ruimte, tijd en kracht worden ontwikkeld.
 
De leerlingen kunnen een beperkt repertoire speelliederen, volks- of eigentijdse dansen uitvoeren, die afkomstig zijn uit verschillende culturen. Zij kunnen ervaringen, gevoelens, situaties en gebeurtenissen met elkaar in beweging en dans weergeven.
 
De lessen worden volgens een jaarplanning gegeven, deels in de vorm van wekelijkse lessen, deels in de vorm van workshops. Hier kunnen de leerlingen uit de bovenbouw een keuze uit maken in de loop van het schooljaar.

Bewegingsonderwijs

De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft het jaarprogramma vorm en geeft alle groepen minimaal éénmaal per week bewegingsonderwijs. We laten de kinderen kennis maken met alle grondvormen van beweging, zoals balanceren, springen, zwaaien, tikken, mikken en vangen. Tijdens de lessen worden meerdere onderdelen aangeboden. Het montessoriprincipe geldt ook hier: kinderen leren elkaar te helpen.

We maken gebruik van een prachtig ingericht gymnastieklokaal en kleedkamers met douches. Vanaf groep 3 laten we de kinderen na afloop douchen.

Muzische vorming    

De vakdocent muzische vorming ondersteunt de leerkrachten bij het verzorgen van muziekonderwijs.
Bij de muzieklessen komt muziek in al zijn aspecten aan bod. De kinderen spelen op instrumenten, zingen liedjes, gebruiken bodypercussie, componeren, luisteren naar muziek, bewegen op muziek, etc.

In de onderbouw ligt de nadruk op zingen en spel, op het ontdekken van klanken en geluiden zowel met instrumenten als met de stem.

In de middenbouw maken de kinderen een begin met simpel notenschrift. Daarnaast leren ze canons zingen, simpele begeleidingen te spelen bij liedjes en bedenken ze simpele improvisaties.

In de bovenbouw wordt er in de klassikale les aandacht geschonken aan samenspel, instrumentenbeheersing en improvisatie. Naast deze lessen worden er ook periodes met workshops ingelast. Dit geeft de mogelijkheid voor de kinderen om zich te specialiseren in iets wat zij leuk vinden of waar ze meer over willen weten, zoals 'Speel in je eigen band' of 'Cubaanse muziek'. In deze workshops is er ook ruimte voor het creëren van nieuwe muziek, zoals de workshop 'Schrijf je eigen lied' en 'Componeren'.

Naast de klassikale wekelijkse lessen, hebben wij op school ook een koor en orkest. Het schoolkoor en –orkest hebben uitvoeringen op speciale gelegenheden. Hiervoor moeten de kinderen auditie doen en deelname is bindend voor het gehele schooljaar.

Contactinformatie

Neem contact op