Vaklessen

“Zing, dans, speel, doe, kijk, voel en verwonder!”. Cultuuronderwijs op onze school laat kinderen via kunst en cultuur zichzelf en de wereld
ontdekken. Het sluit aan bij en versterkt het kosmisch onderwijs. Het cultuuronderwijs bevordert de creativiteit en de sociale intelligentie en  zorgt voor verwondering. Om de kunstlessen muziek, beeldende vorming en dans kwaliteit te geven, worden deze gegeven door vakleerkrachten.

Beeldende vorming

Onze vakdocent beeldende vorming verzorgt volgens een jaarplanning lessen in het gebruik van allerlei technieken, materialen en gereedschappen. De lessen worden volgens een rooster gegeven aan alle bouwen, waarbij ruimte is voor projectmatig werken en speciale activiteiten. In de eigen groep kunnen de kinderen de verworven vaardigheden naar eigen keuze toepassen.

Voor de lessen beeldende vorming is er een speciaal ingericht lokaal waarin gereedschappen en materialen zodanig zijn gerangschikt, dat de leerlingen hier zelf hun benodigdheden kunnen vinden.
Het lokaal is veilig ingericht, en nodigt het kind uit tot het nemen van eigen initiatieven.

Voor de lessen is het noodzakelijk dat de kinderen een schort dragen.
Zij dienen dit zelf van huis mee te nemen.
De schorten worden gedurende het schooljaar in de klas bewaard.

Dansante vorming

De vakleerkracht dans geeft dansles aan alle groepen bij ons op school. Daarbij staat het creatieve proces altijd voorop. Naast het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn en motorische vaardigheden, is er nog zoveel meer waaraan gewerkt wordt binnen een les dansante vorming. Zo zijn samenwerking, muzikaliteit, creativiteit, presenteren, reflecteren, inzet en het gebruik van de danselementen allemaal van belang.

In de lessen wordt altijd gedanst aan de hand van het thema dat in de klas behandeld wordt.
De kinderen van de onderbouw en middenbouw krijgen elke week een dansles. De bovenbouw werkt in blokken van ongeveer 4 weken, waarbij de muziek –en dansles worden afgewisseld. Wel is er voor de bovenbouw wekelijks een DansLab waarvoor gemotiveerde kinderen zich in kunnen schrijven om hun talent extra te ontwikkelen.

De lessen worden gegeven in een ruime speelzaal. Op de dagen dat de kinderen dans hebben, is het fijn als ze kleding dragen waarin ze goed kunnen bewegen, lange haren vast hebben en sieraden thuis laten.

 

  Bewegingsonderwijs

De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft het jaarprogramma vorm en geeft alle groepen minimaal éénmaal per week bewegingsonderwijs. We laten de kinderen kennis maken met alle grondvormen van beweging, zoals balanceren, springen, zwaaien, tikken, mikken en vangen. Tijdens de lessen worden meerdere onderdelen aangeboden. Het montessoriprincipe geldt ook hier: kinderen leren elkaar te helpen.

We maken gebruik van een prachtig ingericht gymnastieklokaal en kleedkamers met douches. Vanaf groep 3 laten we de kinderen na afloop douchen.

Muzische vorming    

De vakdocent muzische vorming ondersteunt de leerkrachten bij het verzorgen van muziekonderwijs.
Bij de muzieklessen komt muziek in al zijn aspecten aan bod. De kinderen spelen op instrumenten, zingen liedjes, gebruiken bodypercussie, componeren, luisteren naar muziek, bewegen op muziek, etc.

In de onderbouw ligt de nadruk op zingen en spel, op het ontdekken van klanken en geluiden zowel met instrumenten als met de stem.

In de middenbouw maken de kinderen een begin met simpel notenschrift. Daarnaast leren ze canons zingen, simpele begeleidingen te spelen bij liedjes en bedenken ze simpele improvisaties.

In de bovenbouw wordt er in de klassikale les aandacht geschonken aan samenspel, instrumentenbeheersing en improvisatie. Naast deze lessen worden er ook periodes met workshops ingelast. Dit geeft de mogelijkheid voor de kinderen om zich te specialiseren in iets wat zij leuk vinden of waar ze meer over willen weten, zoals 'Speel in je eigen band' of 'Cubaanse muziek'. In deze workshops is er ook ruimte voor het creëren van nieuwe muziek, zoals de workshop 'Schrijf je eigen lied' en 'Componeren'.

Naast de klassikale wekelijkse lessen, hebben wij op school ook een koor en orkest. Het schoolkoor en –orkest hebben uitvoeringen op speciale gelegenheden. Hiervoor moeten de kinderen auditie doen en deelname is bindend voor het gehele schooljaar.

Contactinformatie

Neem contact op